Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

Först: jag har fått mitt visum förlängt! Tack för förbön, och tack Gud för svar på bön!  

Människor som är sårade, sårar andra. Det handlar inte om att vi är dåliga eller onda människor, men det är en högst naturligt gensvar att vilja ta ut sin smärta på andra när vi själva är sårade. Du hugger onödigt hårt på en kommentar, skämtar på någons annans bekostnad för att lätta på den smärta vi själva upplever.

Reflektera kring om sårat andra under tider när du själv varit sårad. Kanske måste du bekänna och be om förlåtelse, till Gud, till andra. Var uppmuntrad av 1 Joh 1:9 - Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig och förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Bibeln ger oss flera exempel på att det är möjligt:

1 Mos 37-50 - Josef valde att gensvara i kärlek istället för att såra andra. Trots att han blivit sviken av sina egna bröder, valde han att bemöta dem med kärlek. 

Dan 6 - Kungen slänger Daniel i lejongropen, men Daniel väljer ändå att möta honom med kärlek när Gud räddar Daniel från lejonen.   

Luk 23 - När Jesus hänger på korset har han levt hela sitt liv för att ära Gud, göra gott och återupprätta relationen mellan Gud och människa. Han har blivit sviken av sina närmsta, fysiskt spottad på och misströstar tillslut på om Gud verkligen är med honom. När brottslingen på korset bredvid Honom hånar Honom väljer Han ändå att möta honom i kärlek.   

Människor som är sårade, sårar andra. Men det måste inte sluta där. Jesus kan ta vår smärta, och med Hans hjälp kan vi gensvara med kärlek.