Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Jak 3:8 - Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift.

I Jak 3:1-12 beskriver Jakob hur människan tämjt så många vilda djur, men ändå inte kan tygla sin tunga. 

Jak 3:9 - Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder.

Vi kan använda våra ord till att väsigna, och till att förbanna. En del använder sina ord för att välsigna Gud, en del för att förbanna Honom. En del använder sina ord för att välsigna andra, en del för att förbanna andra. 

Om vi verkligen är människor av Gud, hur kan vi då använda vår ord till att förbanna? Inte att vi säger något som råkar missförstås, eller som den andre parten misstolkar pga tidigare erfarenheter utan att vi säger saker med intentionen att förbanna och såra andra. För det händer...

Ords. 18:21 - Tungan har makt över liv och död, de som kan tygla den får njuta dess frukt. 

Det ligger stor makt i de ord vi säger: våra ord leder antingen till liv eller till död.

Men om ingen människa kan tygla sin tunga, finns det då något hopp?

Matt 12:34 - Munnen säger vad hjärtat är fullt av.

Med Guds förvandling på insidan kan vi med Hans hjälp tygla vår tunga. 

Låt oss därför vara personer som med våra ord välsignar istället för förbannar.