Dagens Andakt torsdag

OM:s grundvärderingar

Att känna och ära Gud

Att leva underordnande Guds ord

Att vara öppna, ärliga och förlåtande

Att tjäna på ett uppoffrande sätt

Att älska och visa uppskattning för människor

Att evangelisera världen

Att återspegla mångfalden i Kristi kropp

Att be för världen

Att betona församlingens betydelse

 

Vi ser på dem genom överlåtelse, medlidande, tacksamhet och karaktär

 

Är det viktigt med värderingar?

Även för andra som inte finns i OM?

Hur många av oss lever perfekt efter dessa grundvärderinga varje dag?

 

Vi behöver en djupare förståelse, vi måste leva ut dem för att förstå dem bättre.

 

Bilden av ett isberg:

 

   Handlingar

____________

  Värderingar

-----------------

   Vad vi tror

 

 

Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Mark 7:20-13

 

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Gal 5:16-25

 

Vi kanske inte lever med allt det onda som nämns, men kanske finns det något hos alla.

Fundera på vad som finns i ditt liv som du brottas med.