Dagens Andakt Fredag

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 

Rom 12:2

 

Vad handlar detta om?

Innan jag åkte till Mission-Net fick jag frågan om jag ville spela en gravid kvinna. Jag tänkte att det är ju bara är skådespel. Men abortfrågan har berört mig, men jag har inte riktigt vetat vad jag stått.

När jag spelade denna gravida kvinna grep det tag i mig. Min karaktär ville så gärna ha kvar barnet, men hennes pojkvän ville inte. Det var flera deltgare jag mötte som själv hade gjort abort. De kunde berätta hur det förföljt dem med alla obesvarade frågor om vem barnet var och vad livet kunde ha blivit.

Jag började förstå att Gud inte vill att vi ska göra abort.

 

Vad gör vi för att inte anpassa oss efter världen?

 

8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. 9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. 11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. 13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Kol 2:8-15

 

Det är bara genom Guds kraft som vi kan välja att inte anpassa oss efter världen.

Det finns frihet, omvändelse och kärlek i det

 

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Fil 4:13