Dagens Andakt Måndag

I Matteus 5 pratar Jesus om hur vi behöver vara och vad vi ska sträva efter.

Detta kapitel kan få oss känna ett behov perfektionism.

Många sträver efter att uppnå detta, men det orsakar en massa stress och frustration. Det kan inte vara Guds vilja för oss att vara perfekta.

 

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Hebr 12:1

 

När vi strävar efter perfektionism uppstår en kamp mot andra som inte är det och ens egna misslyckanden. Man bygger sina värderingar på prestationer och misslyckande får katastrofal effekt.

Det finns en skillnad mellan perfektionism och sökandet efter att nå det perfekta som kommer av att vi inser vårt inre värde framför våra egna ansträngar. 

Vi får sträva efter att söka vårt värde i Gud och låta relationen växa, först då kan vi nå det mått av tillfredställese som perfektionism inte kan.