Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Rom 15:20-24 - Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd; jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom skall se, och de som ingenting har hört skall förstå. Det är därför som jag gång på gång har blivit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen, och jag har i åratal längtat efter att få besöka er när jag far till Spanien. Jag hoppas att jag träffar er under den resan och att ni hjälper mig vidare på min väg, sedan jag väl, en alltför kort tid, har fått vara tillsammans med er.

Paulus vision är

  • tydlig, och uttalad, vision: att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd (v.20).
  • strategisk: onådda folk - de som aldrig hört. Och den visionen för honom till nya platser (v. 20, 22). 
  • grundad på Guds eget ord (v. 21 från Jes 52:15).
Han delar visionen genom

  • personliga brev och personlig relation.
  • att uttrycka ett behov inför församlingen i Rom, och inbjuder dem att bli en del av visionen
1 Kung 17:1-16 - Elia och änkan med den outsinliga mjölet

Gud försåg Elia med det han behövde på ett mycket oväntade sätt: 

Han sänder Elia att gå till änkan, som mänskligt sätt inte hade något att ge, för att be henne om att förse honom med det han behövde. 
Förvånansvärt nog ger hon honom vad hon har - och Gud ser till att hennes mjöl och olja aldrig sinar!


När vi litar på att Gud förser, gör Han det. 
Och när vi ger, tar Han också hand om oss.