Dagens Andakt Fredag

Skriven av Sheraz

Psalm 30:7-8När det gick mig väl tänkte jag: Jag skall alltid stå trygg. Herre, i din nåd ställde du mig på fasta berget. Men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt.

Vari ligger din stolthet? Somliga finner den i sin utbildning, sitt yrke eller sin karriär. Andra i sina ägodelar och sin rikedom. Varken utbildning, karriär eller rikedom är något dåligt i sig, men det är en fara när det blir vår avgud. Ha din stolthet i Gud!

Psalm 30:9-13Till dig, Herre, ropade jag, Herren bad jag om förskoning. Vad har du för vinst av min död, av att jag sänks i graven? Kan mullen prisa dig? Kan den förkunna din trofasthet? Lyssna, Herre, skona mig, Herre, bli min hjälpare! Du vände min dödsklagan i dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall jag sjunga ditt lov och aldrig tystna. Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig.

Gud kommer att vända vår sorg till glädje. Han vill se sina barn dansa i glädje, han vill inte vår sorg. Var viss om att Gud älskar dig. Han hatar det som gör dig ledsen och han vill se dig dansa i glädje. Det är hans vilja och det är hans plan.

Gud kommer att vända vår sorg till glädje.