Dagens Andakt Onsdag

Vi ber kontinuerligt för olika bönämnen:

Detta ber vi för nu:
Flyktingar från Syrien i Sverige
Rekyteringskoordinator till kontoret
Administratör till kontoret
Teamledare på Underground
Person till ekonomiavdelningen
Grupp som åker till Indien
Heart for Muslims
Fler medlemmar till in.Motion-teamet

Detta kan vi tacka för:
Resorna till Färöarna och International Leades Meeting i Bangkok 
Outreach från Fackelbärarna
Våren
Personer till visionsresan

Veckans bibelord:

Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

Jakobs brev 5:13-16

Månadens team är ett av våra team i Mellanöstern