Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Magdalena

Det är mycket som händer i OM Sverige just nu: in.Motion-teamet har precis kommit hem från Färöarna, till helgen är det både ungdomsmöte och konferensen Heart for Muslims i Örebro och nästa vecka åker ansvariga för tonårslägret Teenstreet till Tyskland för planering. 

Mitt i allt rullar det dagliga arbetet på med email, planering och för kommunikationsavdelningen produktion av tidning, broshyrer och annat material.

Det är utmanande att behålla fokus på syftet och visionen mitt i alla aktiviteter: att motivera, utrusta och sända människor med uppdraget att med ord och handling berätta om Jesus.  

Jesus utmaning: Följ mig!

Den senaste tiden har jag utmanats av Petrus möte med den uppstånde Jesus i Johannes kap 21. Jesus har egentligen bara en fråga till Petrus, ställd på 3 olika sätt: älskar du mig?

Petrus svarar ja alla 3 gånger, och efter att Jesus uppmanat honom att vara en herde för hans får, ser Petrus sig om, får syn på en av de andra lärjungarna och utrbister: "Herre, hur blir det med honom?” (Joh 21:21).

Jesus vänder sig om, och svarar:

”Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig” (Joh 21:22).

Det är vackert: Gud är en personlig Gud, och han kallar oss individuellt, men det är också utmanande: kallelsen är mellan Gud och mig, oberoende av vad andra gör.  

För hur ofta gör vi inte precis så: hör Jesu ord om att följa honom men vill samtidigt ha koll på vad andra runtomkring oss gör, ibland av nyfikenhet och ren välvilja, och ibland av rädsla och osäkerhet.

Jesus svar, och utmaning till oss är: "Det spelar ingen roll vad andra gör. Du, ska följa mig" (Joh 21:22).

Var leder Gud dig?