Dagens Andakt torsdag

Livet är oberäkneligt. Vi behöver städa regelbundet, om vi inte gjorde det skulle det snart inte gå att vara kvar.

Det är likadant med en trädgård. Man måste rensa ogräs regelbundet annars gror trädgården igen.

Efter syndafallet måste vi också städa upp i våra relationer.

I begynnelsen var allt gott eller rent. Adam och Eva var rena. Men de väljer att gå sin egen väg.

Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.

1 Mos 4:4ff-5

Vi brottas alla med att vår blick blir mörk och vi ser inte saker i rätt ljus. Att arbeta och leva tillsammans är en stor utmaning. Vi ser inte varandra för vår blick är mörk.

En av OM:s kärnvärderingar är "Att vara öppna ärliga och förlåtande"

Vi måste alltid rensa och underhålla de relationer vi har. Så fort vår blick faller börjar relationer  att gro samman. Annars blir det bitterhet, det blir mindre att prata om och klyftan växer.

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 16 Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. 17 Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. 18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Romarbrevet 12:14-21

Kain besegrades av det onda, mörkret vann. Paulus talar om en strid som pågår varje dag. Vers 18 säger "håll fred med alla". Det innefattar även de som är våra ovänner. Det är jobbigt och bekvämt. Man vill inte ta i det.

Men det finns ingen annan väg. Om vi inte gör det kommer mörkret att vinna.

Vi behöver ta hjälp av varandra att städa när det är jobbigt. Ingenting är vackrare än en återupprättad relation.

Prata med Jesus om de relationer i ditt liv som känns jobbiga. Var konkret och försök upptäcka nästa steg i relationen