Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Ja-Kyung

Vi är adopterade in i Guds familj. Vi är Guds söner och döttrar, men vad innebär det?

Rom 8:12-17 - Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Vi är adopterade in i Guds familj och vi är Guds barn, men det slutar inte där. 

Heb 5:11-6:3 - Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna.  

Som föräldrar vill vi se våra barn växa och mogna, och vi gläder oss över deras tillväxt. Detsamma gäller Gud: han vill se oss växa och mogna, och han gläder sig över att se vår tillväxt.

Gal 3:26-4:7 - Jag menar så här: så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till alltsammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. (...) Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!” Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.

Vi är adopterade in i Guds familj och är Guds söner och döttrar - och arvtagare.

1 Joh 3:1 - Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. 

Vi är Guds sönder och döttrar. När vi är nykristna är vi som nyfödda, och vi äter inte fast föda. Men vi måste växa och mogna. 
Men hur?

  • genom att läsa Bibeln. Lär känna Guds levande ord!
  • genom att låta den helige ande leda oss och lära oss. "Den helige ande kommer att påminna oss om vad vi lärt oss"