Dagens Andakt Onsdag

Nej, detta är den fasta jag vill ha:
    Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band,
    släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige
    skaffa de fattiga och hemlösa en boning,
kläd den nakne var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden
och ditt helande visa sig med hast.
    Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet följa i dina spår.
Då skall Herren svara när du åkallar honom.
När du ropar, skall han säga: "Se, här är jag."
Om du gör dig av med varje slags ok,
om du slutar att peka finger och tala onda ord,
10 om du delar med dig åt den hungrige av det du har
och mättar den som lider nöd,
    då skall ditt ljus gå upp i mörkret
och din natt bli lik middagens ljus.

11 Och Herren skall alltid leda dig;
    han skall mätta dig mitt i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
    Du skall vara lik en vattenrik trädgård
och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.
12 Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,
du skall återställa grundvalar från forntida släkten.
Du skall kallas "han som murar igen sprickor",
"han som återställer stigar, så att man kan bo i landet".

Jesaja 58:6-12

Vi tittar på slutet av dokumentären Nefaruois: Merchant of souls. En film om människohandel.

Man kan känna sig överväldigad och maktlös av budskapet om 27 miljoner slavar i världen idag. Men filmen visar också att det finns hopp i alla situationer.

 

Tacka Gud för människor som har brutit sig ur, och för alla dem som kämpar otröstligt för att hjälpa människor fria.

Be alla slavar i världen idag.

Be för dem som arbetar med att hjälpa människor fria.

Be för regeringar, att de aktivt ska arbeta mot slaveri och korruption som främjar handeln.

Be att fler "vanliga" människor engagerar sig

Be för dem som när sig av människohandel, att de ska vakna för lidandet de orsaka.

Be för dem som utnyttjar offer för människohandel.