Dagens Andakt Onsdag

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete." För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete. Amen, amen säger jag dig: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre, skall du sträcka ut dina händer och en annan skall spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." 
Joh 21:15-18

Jesus frågar Petrus: älskar du mig. Om en maka eller maka frågar det svara man snabbt ja. Men frågar hon igen och igen börjar vi fundera. Detta är den verklige kallelsen från Gud, oavsett var och hur vi tjänar honom.

Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."
Matt 22:34-40

Vad är mottot för våra liv? Vi kan vara begränsade i vår uppfattnining om världen och vår kapacitet. Men vi kan alltid älska varandra och växa i kärlek till varandra.

Om jag talade
både människors
och änglars språk
men inte hade kärlek,
vore jag endast
en ljudande malm
eller en skrällande cymbal.
Och om jag ägde
profetisk gåva
och kände alla hemligheter
och hade all kunskap,
och om jag hade all tro
så att jag kunde flytta berg
men inte hade kärlek,
så vore jag ingenting.
Och om jag delade ut
allt vad jag ägde
och om jag offrade min kropp
till att brännas,
men inte hade kärlek,
så skulle jag ingenting vinna.

I Korinth franns många problem. Det står till och med att någon dog på grund av synden i församlingen. I kyrkor runt finns en brist på kärlek. Ett av George Verwers främsta budskap är att älska.

Jag vet inte allt om alla kristna. Men kan jag se att det finns en kärlek till andra då vet jag att de har Gud. Vi har misslyckats så mycket i våra kyrkor. Ingen är perfekt. Men kärleken till varandra kan förändra allt.

Videon nedan visar påvens budsksap till den karismatiska Copeland-rörelsen. En utsträckt hand om kärlek till varandra.