Dagens Andakt torsdag

Så säger Herren:
    Jag bönhör dig i nådens tid,
jag hjälper dig på frälsningens dag.
    Jag skall bevara dig
och göra dig till ett förbund för folket,
för att upprätta landet
    och utskifta de förödda arvslotterna
och säga till de fångna: "Drag ut",
    och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram."
De skall finna bete utmed vägarna,
    betesplatser på alla kala höjder.
De skall varken hungra eller törsta,
ökenhettan och solen skall inte skada dem,
ty deras förbarmare skall leda dem
    och föra dem till vattenkällor.
Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar,
och mina banade vägar skall byggas höga.
Se, där kommer de fjärran ifrån,
    somliga från norr och andra från väster,
somliga från sineernas land.
Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord,
brist ut i jubel, ni berg.
    Ty Herren tröstar sitt folk
och förbarmar sig över sina betryckta.

Jesaja 49:8-13

En vanlig enkel man i Pakistan. Han drev sin egen verksamhet. Över gatan drev en annan vän sin verksamhet. De träffades ibland och drack ihop. Mannen var kristen, vännen var muslim. 

En dag när de druckit mycket och började de bråka. Det slutade med att den kristne sa något illa om profeten. Vännen blev så upprörd att han samlade sina muslimska vänner att misshandla mannen, men det räckte inte. I hans stad finns ett område dom företagare vill åt då det finns järn i marken. Människorna där ville inte flytta. Företagarna gick då till muslimska ledare och föreslog att de skulle angripa detta kristna område.

3000 människor gick med i mobben som brände och förstörde hela området. Av 180 hus blev bara ett skonat. På dörren till huset stod det srkivet: detta är ett muslimsk hus. Snälla bränn det inte.

Efter denna händelse bad vi mycket. Men historien slutar inte här. Mannen som det står om ovan sitter i fängelse. Han får inte träffa sin familj och han är dömd till döden för att ha hädat profeten Muhammed.

Be för kristna syskon som blir förföljda i Pakistan.