Dagens Andakt Måndag

Jesus säger: Jag ÄR vägen. Oavsett hur svår den vägen blir så det den väg som Gud har valt för mitt liv.

I våra liv med de val vi gör väljer vi olika vägar. Vi kan välja att älska och att inte älska. Vi kan välja att vara tacksamma till Gud eller arga på Gud. En vän till mig som har skadat sin hörsel var med om en incident när en person talade med henne och hon inte hörde. Personen blev upprörd talade illa om henne. Hon sa att hon måste välja hur hon ska reagera. Hon inser att hon inte kan klandra Gud för vad som hänt henne. Hon väljer att vakna och säga "Gud, idag väljer jag att följa dig." För mig som inte har något handikapp var detta så inspirerande.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.

Bröder, vi vill att ni skall veta vilken nöd vi fick utstå i Asien Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda. 10 Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss, 11 när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

2 kor 2:3-11

När jag läste detta förstod att jag att inte var ensam om att gå igenom svårigheter och att jag får välja hur jag vill hantera svårigheter och välja vilken väg jag ska gå.