Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Elisabeth

De senaste veckorna har varit väldigt tunga för mig personligen. Min hälsena gick av för några veckor sedan och ingenting har gått som jag tänkt mig: jag har missat viktiga möten i Tyskland, varit tvungen att ställa in resan till Logos Hope i Japan och inte kunnat spela fotboll, nej jag har inte ens kunnat gå ut på promenader när jag vill!

Det har varit tufft, men igår blev jag påmind om vad min vän Henrik delade kring Psalm 57 när han själv gått igenom en liknande period av sjukdom och svårigheter. 

Ps 57 - En bön och lovsång i nöden

"Förbarma dig, Gud, förbarma dig! Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi. Jag ropar till Gud den Högste, till Gud som gör gott mot mig (...) Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta är redo, jag vill sjunga och spela. Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk." (v.2-3; 8-10)

David hade lika gärna kunnat vara kvar i grottan och stanna kvar där tills faran var över - men han väljer att skriva en psalm till Gud! 

David visste vem han tillhörde, och han visste sin identitet i Gud. David väljer att ta sin tillflykt till Gud, vända sig till Honom och skriver en psalm till Honom. 

Trots att omständigheterna är svåra vill jag likt David välja att lovsjunga Herren.

Om du upplever att du befinner dig i grottan just nu, välj att vända dig till Gud. Och låt oss hjälpa varandra att vända oss till Gud.

Det är ok att vara svag, det är ok att be om hjälp. För i vår svaghet fullkomnas Guds styrka.