Dagens Andakt torsdag

Herre, hur länge skall jag ropa på hjälp,
utan att du hör,
    ropa högt till dig över våld,
utan att du räddar?
Varför låter du mig se ondska,
    och hur kan du själv se på sådant elände?
Fördärv och våld är inför mig,
    split och kiv uppstår.
Därför blir lagen utan kraft,
    och rätten kommer aldrig fram.
Den ogudaktige omringar den rättfärdige
och rätten blir förvrängd.

Herrens svar

Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda!
Häpna, ja, häpna!
    Ty en gärning utför jag i era dagar,
som ni inte kommer att tro när man berättar den.
Ty se, jag skall uppväcka kaldeerna,
det vilda och snabba folket,
    som drar ut vida omkring på jorden
för att ta i besittning
    boplatser som inte är deras.
De är fruktansvärda och hemska,
    de avgör själva vad som är lag och rätt.
Deras hästar är snabbare än leoparder
och vildare än vargar om aftonen.
    Deras ryttare spränger fram,
de kommer fjärran ifrån.
    De flyger i väg likt örnen,
som störtar sig över sitt rov.
Alla kommer de för att utöva våld,
    stridslystna rycker de fram
och samlar fångar som sand.
10 De gör kungar till åtlöje,
    furstar hånar de.
De hånskrattar åt alla befästningar,
    de kastar upp jordvallar och intar dem.
11 Så drar de vidare som vinden,
    de fortsätter framåt
och ådrar sig skuld.
    Deras egen styrka är deras gud.

Habackuk 1:1-11

Kanske känner vi ofta igen oss i Habackuks kamp. Hur vi ropar på Gud och undrar varför han dröjer.

I världen ser vi kamp och lidande, men också saker som är positiva.

90 % av kristendomens tillväxt har skett de senaste 100 åren. 300 församlingar grundas dagligen. Fler muslimer har kommit till tro sedan 1980 än under alla tidigare år.

Vi vill be för Ukraina. Vi kan inte skicka några grupper som tidigare till Ukraina för att det är osäkert.

Brev från en kristen i Ukraina (på Engelska)

Det är i år 40 år sedan Lausanne-konferensen där uttrycket "onådda folk" myntades. Nästa år planeras en ungdomskonferens. Men den skulle ha varit i Kiev, så kan det nu inte bli.

OM har funnits många år i Ukraina. Den rådande situationen skapar splittring även i kyrkan. Vi ber att kyrkan ska stå enig och för våra arbetare där.

En av våra medarbetare är i Kenya och Somalia för att upprätta samarbete. För några dagar sedan sprängdes en bomb på ett kafé där en nära vän omkom. Vi ber för Somalia och situationen för våra syskon där.

Vi ber för arbetet med att möta muslimer som söker Gud över internet och personer som jobbar med det.