Dagens Andakt Fredag

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Kol 3:16

Herre, vem får vistas i ditt tält,
    vem får bo på ditt heliga berg?
Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt,
den som talar sanning av hjärtat,

Psalm 15:1-2

Jag har kämpat en del men självklander. Gud visade mig nyligen att det är lögner jag lyssnar till.

Bibeln beskriver satan som lögnens fader (Joh 8:44). I världslig mening är lögner bara är ett problem om någon avslöjar dem. Men Bibeln pekar på att avsaknad från sanningen håller oss ifrån Gud. Jesus inte bara kände sanningen och talade sanning, han var och är sanning. Om vi aktivt söker honom kommer vi oundvikligen upptäcka fler sanningar om Gud och oss själva.

Fundera på vilka lögner som finns i ditt liv. Bestäm dig för att bryta med dem.