Dagens Andakt Onsdag

Jasmin och Elias har varit i Zambia med OM, de berättar om landet, som har 75% kristna, men är starkt präglat av tradition. 

Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om 'den vägen', så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. 10 Detta pågick under två år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.11 Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, 12 så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.

13 Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar." 14 Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. 15 Men den onde anden svarade dem: "Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?" 16 Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. 17 Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat. 18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer.[b] 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.

Apg 19:8-20

När jag besökte en vän i Zambia berättades det om en pastor som gjorde många under i Jesu namn. Det gjorde honom stolt och han gick till en häxdoktor och utmanade honom. Häxdoktorn lyfte pastorn upp och ner i luften, gjorde honom sedan full. Han blev sedan alkoholist.

Vi får inte bli högmodiga och stolta, men ödmjuka när vi tjänar Gud.

 

Bönämnen för Zambia

  • Missbruk, framförallt alkhol.
  • Vishet i företagande, många kineser kommer och driver företag, zambierna tycker inte att de är bra nog att driva företag.
  • Barnprostitution
  • Barnhemmet i Makululu
  • OM Zambia bygger ett nytt träningscenter
  • Häxkraft, många kristna vänder sig till häxdoktorer när de är sjuka. Det är vanligt i stora delar av Afrika.