Dagens Andakt Tisdag

Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ur. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Mark 16:9-20

Människorna trodde inte på vad de sa om att Jesus var uppstånden. Det är lätt att ge upp när ingen tror på en. Vi träffade en gammal vän i Turkiet som i 15 år har gått på gatorna och berättat om Jesus. Men det är väldigt få som tror på det han säger. Vi var med hans team och såg hur några som hörde trodde, men de flesta skakade bara på huvudet.

Vi har varit ute i många team och berättat för många människor. Några kanske lyssnade till oss, andra ville inte förstå. Vi har samma uppdrag att berätta för människor och vi får uppmuntra varandra i det.

Be och tacka!
- Tacka Jesus för att han är uppstånden.
- Be att vi får bli sända
- Att Gud får öppna våra hjärtan om de är hårda och oemottagliga för sanningen.