Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Jackie

Jona var en judisk profet som bodde i Juda under gamla testamentets tid.

Han fick uppdraget av Gud att gå till Nineve i Assyrien för att tala om för invånarna att Gud sett deras ondska och Han skulle straffa dem. Men istället för att åka österut, reste Jona så långt västerut han kunde komma för att fly Guds uppdrag. (Jon 1.1-3)

På vägen till Tarsis sände Gud en stark storm över skeppet Jona seglade med, och Jona ber sina medseglare att slänga honom över bord för att de inte skulle gå under. (Jon 1:4-16)

Jona slukas av en stor fisk, lever i fiskens mage under tre dagar men vänder sedan om till Gud. (Jon 2)

Gud ger honom en andra chans, och ger honom än en gång uppdraget att gå till Nineve för att meddela att Gud sett stadens ondska. (Jon 3)

Jona går, staden omvänder sig - och Jona blir rasande! Han vill att Gud ska straffa dem, och vill inte se Guds nåd över dem. Men Gud är en nådefull Gud, sen till vrede men snar till kärlek. (Jon 4)

Jona var en man full av känslor. Har du någon gång varit så arg på någon att du önskat att Gud skulle straffa dem, hårt? Gud vill inte straffa, utan söker alltid att erbjuda nåd och förlåtelse.

  • Låt oss vara människor som vill omvändelse, också för andra.
  • Låt oss vara människor som söker ge tillfälle att ge nåd.
  • Låt oss vara människor som inte styrs av våra känslor utan av Guds Ande.