Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Håkan

Heb 11:8-16 - I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. 

I tro fick han kraft att avla en son, fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. 

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen.

Precis som Abraham reser vi alla på Trons väg. Ibland är vi inspirerade, ibland vill vi bara ge upp. Det kan vara en kamp och vi har nog alla stått inför olika vägskäl med valet att antingen fortsätta eller ge upp. Det är särskilt frestande att ge upp när vi kommit halvvägs - det är långt hem, och det är långt till målet.

Var befinner du dig idag? 

Gud har gett oss en vision och ett uppdrag, men vi är inte framme än. Var befinner du dig just nu? Står du vid ett vägskäl, eller har du precis lämnat ett?

Låt oss bli uppmuntrade och inspirerade av hur Abraham höll fast vid tron på det som skulle komma och som Gud lovat.