Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

Matt 22:34-40 - När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Vi hamnar lätt på sidospår i vår kristna tro: diskuterar rätt och fel, tvingar folk hit och dit och ser mer till tradition än verklig tro. Men Jesus är väldigt tydlig: det största och första budet är att älska Gud - och sen älska andra som oss själva. 

Älskar vi Gud? Älskar vi oss själva? Älskar vi andra?

Igår demonstrerade nazisterna här i Jönköping. Många gick i motdemonstration och samlades för att visa sin avsky. Det höjdes röster om att nazisterna är hatiska och fördomsfulla, men hur stor är vår egen kärlek? Hur ser det ut med våra egna fördomar?

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd (...) Du skall älska din nästa som dig själv. (Matt 22:37-38)