Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Sheraz

Luk 10:25-37 - En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” 

För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 

En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 

Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

Vem är min nästa? Precis som den rättfärdige mannen i berättelsen frågade vem hans nästa var, måste också vi fråga oss det. Vem är min nästa? Bara de som bor granne med mig? De som talar samma språk? De som har samma religion? Nej, inte bara de, utan alla jag kommer i kontakt med. 

Och precis som den rättfärdige mannen uppmanas att gå och visa barmhärtighet, uppmanar Jesus också oss att visa barmhärtighet och älska vår nästa.

Låt inte barriärerna gentemot andra: språk, kultur, religion, hindra oss från att nå med kärlek och barmhärtighet för dem!

Min nästa är bl.a. sikherna. De tillhör religionen Sikhismen och många bor i Pakistan och området därikring, men idag finns de också här i Sverige: i Göteborg, Malmö och Stockholm. För ett par dagar sen hade jag och min familj möjlighet att träffa många av dem och fick också berätta om Jesus för dem.

Be med mig för sikherna. Be att vi ska kunna älska dem och att Gud ska möta dem.