Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Fil 4:11-13Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
  • Huvudpoäng: Genom Guds kraft kan vi förmå vara tillfreds med lite eller mycket (materiellt) 
  • Svårighet: att förhålla sig till det extrema: fattigdom såväl som rikedom.
  • Praktisk tillämpning: att inte jämföra sig med andra utan att genom Guds kraft vara tillfreds med det vi har.

Heb 12:7-10Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? Om inte ni blir tuktade, lika väl som alla andra, är ni inga riktiga söner, utan oäkta. Våra jordiska fäder tuktade oss, och vi fogade oss efter dem. Skall vi då inte så mycket mer böja oss för andarnas fader, så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter eget godtycke, men han gör det för vårt bästa, för att vi skall få del av hans helighet.

  • Huvudpoäng: Gud tillrättavisar dem Han älskar; med andra ord oss - Hans barn.
  • Svårighet: att förstå varför han tillrättavisar oss. Acceptera det och vila i att Han vet vad Han gör.
  • Praktisk tillämpning: det kan hjälpa oss att stå ut med svårigheter vi går igenom som Hans lärjungar.

Heb 12:11-15För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan i stället blir friskt igen. Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.

  • Huvudpoäng: Guds nåd är grunden för att vi tillrättavisas, Han har ett högre syfte med det.
  • Svårighet: vår mänskliga natur skyr smärta och vi vill fly från det.
  • Praktisk tillämpning: urskiljningsförmåga när vi blir tillrättavisade av Gud: det är vårt ansvar att vakta våra hjärtan så att vi gensvarar på ett rätt och riktigt sätt. Ha förståelse för andra när de går igenom tillrättavisning (se v.15)