Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

Joh 17:6-26 - Jesu förbön för dem som är hans.

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. (v. 9-12)

När jag läser texten blir jag påmind om ett par saker:

  •  v. 14 - Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

    Sättet på vilket människor gensvarar på oss är inte alltid ibland oss, utan om Honom som sänt oss: Jesus.

  • v. 22-23 Den härlighet som du har gett mig har jag dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. 

           Låt oss bli ett - bröder och systrar i Kristus!