Dagens andakt måndag

Vilka situationer och händelser i världen eller i din närhet känner du stor hopplöshet kring?

Ibland känner jag sådan hopplöshet över att höra andras kamp. Sedan tänker jag på situationer i Bibeln där allt känts hopplöst och Gud har så helt förvandlat allt.

En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa: "Min man, din tjänare, har dött och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar." Elisa sade till henne: "Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma?" Hon svarade: "Din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja." Då sade han: "Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt, så flytta det."

Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner, bar de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla, sade hon till en av sina söner: "Ge mig ett kärl till." Men han svarade henne: "Det finns inte något mer kärl." Då stannade oljeflödet av. Hon gick och berättade detta för gudsmannen. Han sade: "Gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över."

2 Kungaboken 4:1-7

De flesta är inte som denna kvinna, hon vågade erkänna sina behov, sin nöd. Men vi vill oftast inte vara beroende av andra. Vi vill inte vara till besvär
Det är första steget till att bli hjälpt att våga göra sig beroende av andra.

Var får vi som Elisa modet att våga hjälpa någon i en så hopplös situation? Guds ande inspirerade honom till en lösning. Elisa hade ingenting i själv. Han var helt överlåten till Gud. Men i våra liv finns det så ofta sådant som håller oss tillbaka.

Med Guds kraft behöver vi inte känna hopplöshet, men vi kan förlita oss på Gud.