Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Joh 13:1-17 - Jesus tvättar lärjungarnas fötter 

Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.

Det står att lärjungarna var samlade till måltid (v.2a). Jag vet inte vilka associationer du får när du hör det, men personligen får jag en positiv känsla - gemenskap, tid för relationer, tacksamhet till Gud.

Men i samma andetag läser vi också att "djävulen redan hade ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus" (v.2b). Och visst är det så för oss också: mitt i välsignelsen och det goda i livet finns också kampen. Denna världens onda makter som söker förstöra och förgöra: oron, sjukdomen, smärtan... 

Vilka välsignelser och vilka kamper står du inför?

v.3 är nyckelversen i sammanhanget: Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. 

Jesus visste vem Han var. Och jag tror att Hans identitet grundlades och befästes under frestelsen i öknen. Jag ser det så tydligt i mitt eget liv: hur kamperna och svårigheterna lagt grunden för vem jag är idag. Det är genom prövningen som frukten kommer. 

Låt oss be för varandra och för uthållighet i de kamper vi står i. 

Ske din vilja och gör mig till en man efter Ditt hjärta!