Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Samuel R

Matt 12:35En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd.

Rom 8:6låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.

Under våra teamdagar förra veckan undervisade Viv och Sheila kring 8 andliga övningar han brukar genomföra: 

  • bibelmeditation 
  • vila
  • bön
  • resa (geografiskt, men också i livet)
  • gemenskap
  • ödmjukhet
  • lärande
  • fest!

Rita en cirkel på ett papper, gör 8 tårbitar och skriv in ovanstående övningar i var sin tårtbit. Fyll sedan i med en penna hur tillfredsställd du är med varje övning i ditt eget liv: fylld tårtbit om du är mycket tillfredsställd, och tom tårtbit om du inte alls är tillfredsställd. 

Be för varandra om Guds välsignelse över de områden där du idag är tillfredsställd men också där du inte är tillfredsställd.