Dagens Andakt Fredag

Skriven av David

Fanns Noa på riktigt? Var det en stor översvämmning? Översvämmades jorden för att Gud fick nog av världens synd? Lever vi i Den sista tiden?   

Om vi lever i Den sista tiden, hur påverkar det dig och mig som kristna?

Jesus Krsitus kommer tillbaka. Och Han är vår enda räddning. Vad blir din respons?