Dagens andakt måndag

Det som har utmanat mig de senaste veckorna var under ledarskapsundervisningen med Viv Thomas där han sa: "Låt inte verksamheten bli centrum i ditt liv". Jag har nästan glömt bort det den senasate tiden och varit upptagen av allt som ska göras.

Min bön är att jag ska lära mig hur stor Gud är. När det inte längre handlar om det vi gör utan om hur stor Gud är blir det ingen börda att göra saker för honom och följa honom

När Mordokaj fick veta allt som hade hänt, rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Han gick ut mitt i staden och klagade högt och bittert. Han begav sig till kungens port och stannade framför den. Den som var klädd i säcktyg fick nämligen inte komma in i kungens port. I varje provins dit kungens befallning och förordning kom, blev det stor sorg bland judarna, och de fastade, grät och klagade. De flesta satte sig i säck och aska.

När Esters tjänarinnor och hovmän kom och berättade detta för henne, blev drottningen djupt bedrövad. Hon skickade ut kläder till Mordokaj, för att man skulle klä honom i dem och ta av honom säcktyget men han tog inte emot dem. Ester kallade då till sig Hatak, en av de hovmän som kungen hade ställt i hennes tjänst, och befallde honom gå till Mordokaj för att få veta vad som stod på och varför han gjorde på detta sätt. Hatak gick ut till Mordokaj på den öppna platsen i staden framför kungens port. Mordokaj berättade allt som hade hänt honom och hur mycket silver Haman lovat väga upp till kungens skattkammare, för att han skulle få förgöra judarna. Mordokaj gav honom också en avskrift av den skrivna förordning som hade utfärdats i Susan om att de skulle utrotas. Den skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att vädja till honom och begära nåd för sitt folk.

Ester 4:1-8

Ester var villig att ge upp sitt liv för Gud. Hon gick in till Kungen och han fann nåd hos henne. Hon kunde ha valt att inte göra det. Men det visar vad det innebär att ge upp allt och följa Jesus.

Boktips "Är Jesus din herre?" av Loren Cunningham.

Läs även Psalm 139 och bli påmind om Guds stora omsorg för dig.