Dagens andakt tisdag

Har du sett filmen "Batman: The Dark Knight"?

De flesta skulle kalla karaktären the Joker en sociopat. En personlighet som inte har någon som helst känsla för andra i sin omgivning. Det handlar mer om karaktär än om mentalt hälsotillstånd. De olika karaktärsdragen kan finnas hos alla men, men när en person har alla karaktärsdrag då är det ofta en rubbad person.

Om människor inte är uppmärksamma på vilka vi är och hur vi är mot andra så är det fara för andra.

Ett sätt att göra det är med KASH:

Knowledge
(Kunskap)
Attitudes
(attityder)
Skills
(meriter)
Habits
 (vanor)

När det gäller Attityder och Vanor så är det oftast de som ställer det för människor.

Fundera på hur du fungerar inom följande dessa två områden när det gäller:
- Styrkor
- Svagheter
- Hot