Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Ps 23 - Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
2Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
3Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
4Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
5Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
6Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Jag läser "The Way of the Shepherd" och utmanas att ha ett herde-ledarskap. 
I en av kapitlen pratar författaren om vikten av att som ledare göra sammanhanget våra medarbetare fungerar i tryggt och säkert.

Om ledarskap är att påverka andra, och om vi alla - oavsett uttalad ledarroll eller inte, skulle jobba för att göra sammanhanget vi finns i tryggt och säkert - hur skulle det se ut?

Otrygg hage/sammanhang skapas genom:

 • Fördömmelse
 • Brist på kärlek
 • Stänga ute och ignorera människor runtomkring oss
 • Bara lyfta upp vissa gåvor eller talanger
 • Dold synd
 • Skitsnack
 • Brist på förtroende
 • Rädsla, och rädsla för att göra fel
 • Fysiskt osäkert sammanhang: elfel, fallande byggnader, våld

Trygg hage/sammanhang skapas genom:

 • Attityder: kärlek, tålamod, glädje, osjälviskhet... Andens frukter. Överlåtenhet, respekt
 • Vanor: uppmuntra, visa omsorg om andra, i kärlek berätta sanningen, uppmärksamma behov, tacka!

Det är inte bara ledarens roll att skapa en trygg och säker hage för oss, vi är alla en del av att skapa det sammanhanget!