Dagens andakt måndag

 14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.
Johannes 15:14-17

Jag har utmanatats av denna text på senare tid. Vad innebär det att vara Jesu vän?

Någon sa "Jesus har många tjänare, men få vänner"

Man kan vara så fokuserad på allt jag gör för att tjäna Gud, men ofta missar vi syftet med allt. Att Gud vill umgås med oss eller att vi bara gör saker och inte pratar med andra.

Många tjänare lever av lagen. Ofta i bibeln nämns tjänare som slavar.

Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej! Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.
Gal 2:15-21

Är du Jesu tjänare? Eller är du hans vän?

Och kom ihåg att du är frälst genom nåd!