Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Gud betyder mycket för oss, vi vill följa Honom. Vi har en bild av vem Han är - skapad av vänner, familj, församling. En del av bilden är korrekt.

Apg 4:13-22När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus, 14och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. 15De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra. 16”Vad skall vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det.17Men för att ryktet inte skall spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet.”

18De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. 19Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. 20Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” 21Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem; alla prisade ju Gud för vad som hade skett, 22ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över fyrtio år gammal.

Nånting fantastiskt händer här: En man, förlamad sen födseln, blir helad! De religiösa ledarna runtomkring, som kunde Skriften utan och unnan och hade en mycket tydlig bild av vem Gud var - missade hela grejen!

Det är lätt att sitta här och peka finger åt den tidens religiösa ledare: hur kunde de vara så förblindade att de missade att Gud var verksam, mitt i bland dem?!

Men jag inser att jag många gånger är skyldig till precis samma sak: jag missar när Gud handlar, förstår inte att det är Han som talar. Trots att jag är ledare, och "borde" förstå...!

Vi behöver utmana och uppmuntra varandra att våga ifrågasätta våra bilder av vem Gud är och våga fråga oss: "Gud, är det Du i det här? Vad vill du lära oss, visa oss genom det här?" 

Det är viktigt att vi är med och skapar en kultur där vi lyssnar till Gud tillsammans. Det kan faktiskt hända att vi som ledare och ledarteam kanske hör och ser fel...

Barn är av naturen nyfikna: vad betyder det, vad är det här? Må Gud beskydda oss från att förlora den nyfikenheten i Guds rike. Ofta handlar och talar Han out of the box - må vi behålla vår nyfikenhet och ööpenhet inför att Gud är så mycket större än våra inrutade bilder!

Gud, gör oss ödmjuka, bevavra oss nyfikna och lär oss att ställa rätt frågor.