Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Wei-Mei

2 Tim 3:16-17Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

En kinesisk pastor berättar hur han klarade förföljelsen tack vare att han memorerat bibeltexter.

Det bästa sättet kyrkan kan förbereda sig för svårigheter och förföljelse är genom att seriöst och medvetet studera och lära från Guds Ord. Kristna behöver en överblick över hela Bibeln, vi behöver en förståelse av Guds plan för hela mänskligheten - och här hjälper memorering av Bibeln till.

1 Pet 1:22-23Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. 23Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

Bibeln har alltid varit en viktig resurs för de som inte har tillgång till den...

En pastor för en starkt växande församling fick frågan om vad de gjorde för att lyckas så bra. Han svarade: "Vi memorerar Guds ord, vi älskar varandra och vi ber tillsammans"

Inga stora teologiska diskussioner, inga fantastiska strategier, men ändå så framgångsrik. 

Jag tror att vi måste tillbaka till Guds ord. 

När jag blev kristen led jag av en depression och hade inte förmågan att ta mig för något, men jag läste Bibeln. Många gånger förstod jag inte vad jag läste, men jag fortsatte och med tiden förstod jag mer och mer.

Jag vill utmana er att göra en ny överlåtelse till att läsa Bibeln. Jag har många vänner som uttrycker att de vill läsa, vill spendera mer tid med Gud, men aldrig kommer sig för. Dagens samhälle är så fullt av saker att göra och är så intensivt och hektiskt att vi aktivt måste prioritera att läsa Bibeln.  

Vi ber för världen idag:

  • Be för den förföljda kyrkan, be för kristna i länder där det är svårt att få tag på Guds Ord i tryckt form.
  • Be för Meriam, den 27-åriga kvinnan som fängslats i Sudan för sin kristna tro.

 Ta inte Bibeln för given! Ta beslut idag på att prioritera Guds Ord.