Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Scott

Jag = missionär...?

Min fru och jag har varit missionärer i Turkiet i 22 år. Sen flyttade vi till Sverige, och då blev vi...före detta missionärer...? 

"Missionär" är inte ens en biblisk term. Ordet kommer från en latinsk omskrivning av "apostel" - men Gud kallar oss aldrig "missionärer".

Det är intressant hur mycket våra ord påverkar hur vi ser på oss själva: det folk säger om och till oss påverkar hur vi ser på oss själva, och hur vi ser på oss själva - vår identitet, påverkar också hur vi beter oss.  

"Missionär" är inte en hållbar identitet! 

2 Kor 5:18-20Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 

Guds identitet för dig är inte missionär, utan

  • sändebud (ambassadör) - för att representera Gud för människor, och
  • präst - för att representera människor inför Gud.

Ta på dig Guds identitet som sändebud och präst.