Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Psalm 27 - En psalm av David

Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för?
När de onda kommer emot mig för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender, då skall de själva snava och falla.

Om en krigshär hotar mig känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer är jag ändå trygg. 
Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag:
att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv 
för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel.

Ty han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag,
han gömmer mig i sitt tält, han räddar mig upp på klippan.

Nu kan jag triumfera över fienderna omkring mig.
Jag vill offra i hans tält, offra med segerjubel.
Jag vill sjunga och spela till Herrens ära. 

Hör, Herre, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig.
”Sök Herren”, manar mitt hjärta, Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig, visa inte bort din tjänare i vrede,
du som varit min hjälpare. Stöt inte bort mig, överge mig inte,
min Gud, du som räddar mig.

Om min far och min mor överger mig
skall Herren ta sig an mig. Visa mig, Herre, din väg!
Led mig på en jämn stig, jag omges av fiender, låt inte mina ovänner sluka mig.
Menedare träder fram, vittnen i våldets tjänst.

Men jag är viss om att möta Herrens godhet här i de levandes land.
Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!

Det är lätt att jubla inför Herren när allt går väl, men det är rätt att också jubla inför Herren när allt är mörkt och kaotiskt. 

Vad kan du jubla inför Herren för idag?

_____________________________________________________________________
>>OM Sverige går ner i sommaraktivitet på webben - mer sporadisk men naggande god när den sker! 
Läs gärna en psalm om dagen och be Gud tala. Han älskar sånt!