Dagens Andakt Torsdag

Skriven av jackie

Vi kan vara bundna till så många saker och situationer, men minns att vi är kallade till frihet!

Gal 5:13-16 - Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.

Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.

Låt oss bli uppmuntrade av att vi är fria, och låt oss leva i det och inte gå tillbaka till det slaveri vi levde i innan friheten i Krisus. Låt oss också be för vänner, familj och andra som fortfarande söker friheten. 

_____________________________________________________________________
>>OM Sverige går ner i sommaraktivitet på webben - mer sporadisk men naggande god när den sker! 
Läs gärna en psalm om dagen och be Gud tala. Han älskar sånt!