Dagens Andakt Måndag

Skriven av Jackie

Rom 11:6 - Men om det var av nåd var det inte för gärningars skull – då vore nåden inte nåd.

Allt som händer har inte en mening, men Gud är ändå alltid Gud. Saker sker, både gott och ont, som inte har någon mening, men Gud är ändå alltid Gud. 

Det här livet och den här världen är inte slutet - himlen och det eviga livet är det.

Gud är alltid nådefull, oavsett vad som sker. Är jag villig att leva efter Hans nåd? Acceptera att saker sker, både ont och gott, som kanske inte har någon mening men att Gud ändå alltid är Gud?

Nåden är inte baserad på våra gärningar. Oavsett vad som sker, ont eller gott, och oavsett vad vi gör, ont eller gott, är Gud alltid Gud. Och Han är alltid nådefull - är jag villig att leva i den nåden?