Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Magdalena Carlén

Ramadan: 28 juni-27 juli fastar många av världens ca 1,6 miljarder muslimer. Be med oss om fler öppnade ögon i muslimvärlden!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inbördeskriget i Syrien har rivit landet i stycken. Ingen av konfliktens parter tycks ge något hopp om dialog och en fredlig lösning. Be att Gud bringar försoning till landet.

1 Joh 2:2 - Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

(Ur "Daglig Bönekalender", Open Doors.)