Dagens Andakt Fredag

Skriven av Magdalena Carlén

Ramadan: 28 juni-27 juli fastar många av världens ca 1,6 miljarder muslimer. Be med oss om fler öppnade ögon i muslimvärlden!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idag möts muslimer till fredagsbönen i moskén. Koranen påbjuder alla muslimer att be fem gånger om dagen - och bara rituella böner. Utöver det är det tillåtet att be för tex helande eller förlåtelse. Be för dem att de ska möta Jesus, som ger tillträde till nådens tron.

1 Tim 2:5-6Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, 6som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne.

(Ur "Daglig Bönekalender", Open Doors.)