Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Magdalena Carlén

Ramadan: 28 juni-27 juli fastar många av världens ca 1,6 miljarder muslimer. Be med oss om fler öppnade ögon i muslimvärlden!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Av världens onådda befolkningsgrupper är ca 45 % muslimer. En av dessa grupper är Tsakhur-folket i Azerbajdzjan. För mer än 1000 år sedan hörde många evangeliet och tog emot Kristus, men utan Bibeln på sitt eget språk kunde tron inte ges vidare. Idag finns inga kristna bland dem. Be för dem.

Matt 28:18-20 - lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

(Ur "Daglig Bönekalender", Open Doors.)