Dagens Andakt Måndag

Skriven av Magdalena Carlén

Ramadan: 28 juni-27 juli fastar många av världens ca 1,6 miljarder muslimer. Be med oss om fler öppnade ögon i muslimvärlden!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Fruktan är det mörkerrum där Satan framkallar våra fotonegativ". Be att kristna i den västliga världen, som tycker att deras samhälle "tas över" av muslimska immigranter, ska få kärlek till sina muslimska grannar och nå ut till dem.

Fil 1:9-11 - Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag.

(Ur "Daglig Bönekalender", Open Doors.)