Dagens Andakt Måndag

Skriven av Magdalena Carlén

Ramadan: 28 juni-27 juli fastar många av världens ca 1,6 miljarder muslimer. Be med oss om fler öppnade ögon i muslimvärlden!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


När Jonah från Eritrea flydde till Europa, var båten nära att kantra i en storm. Han och de övriga flyktingarna ropade till Gud om hjälp - och blev räddade. Han lever nu i Schweiz, där han blivit kristen. Be att Gud uppenbarar sig för andra afrikaner som flyr till Europa.

Mark 11:24 - Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.

(Ur "Daglig Bönekalender", Open Doors.)