Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Elisabeth

Ef 1:17-23 - Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. 1

8Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, 19hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt 20lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.

22Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, 23som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

Låt oss gå in i hösten med den bönen - att våra hjärtan ska upplysas och vi ska se vilket hopp Gud kallat oss till och vilket arv Han ger oss. 

Gud, vi ropar också till dig för situationen i Mellanöstern. Kom med Din frid och fred och var nära dem som går igenom prövning just nu. Förbarma dig!