Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Ingrid

Ingrid, en av våra svenska medarbetare berättar:

"Sen ett par år bor och arbetar jag i Centralasien. Vi har ett par oilka projekt på gång och jag framförallt som engelsklärare. Vid sidan av det har vi också hälsoprojekt bland framförallt funktionshindrade barn och deras familjer.  

Stort fokus på relationer: för att lära känna våra grannar bakar vi några goda kakor, lägger upp dem på ett fat och knackar på hemma hos dem. Det är aldrig någon som säger att de är upptagna eller inte har tid utan istället öppnar de sitt hem och vi sitter ned. Har du inte ett par timmar som du kan lägga på ett sånt besök är det inte värt att gå över till grannen, för det tar alltid tid!

Allt vi gör grundar sig i vår längtan att fler ska lära känna Jesus. Vad vi vet finns det ingen troende där vi bor, utan vi som jobbar i de olika projekten är kyrkan på plats. Men det är vår tro att vi sår och planterar frön!

Jag påminns om liknelsen Jesus berättade om de fyra jordmånena:

Matt 13:3-9:En man gick ut för att så. 4När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. 5En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. 6Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 7En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9Hör, du som har öron.”

v. 18-23: Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. 19Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. 20Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje 21men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. 22Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt.23Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

Än så länge verkar det som att det mesta av fröna vi sått falit på stenarna, men det är vår längtan, vårt hopp och vår bön - att det vi sår får växa och ge rik skörd." 

Be med oss för:

  • öppenhet - för evangeliet 
  • mod - för både oss och dem som hör evangeliet
  • hopp