Dagens Andakt Fredag

Skriven av Martin

Idag börjar vi vår reflekterande bibelläsning av Matteus. Vi gör det i en lyssnande attityd och följer Jesu uppmaning: "hör, du som har öron!" (Matt 11:15; 13:9. Mark 4:9;23)

Matt 1:18-21 - Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.19Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. 

20Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. 21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”