Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Jackie

Hebr 3:7-19

Därför, som den heliga anden säger:
Om ni hör hans röst i dag,
8 förhärda inte era hjärtan som under upproret,
på utmaningens dag i öknen,
9 då era fäder utmanade mig och satte mig på prov,
fast de hade sett mina gärningar 10 under fyrtio år.

Därför blev mig detta släkte förhatligt,
och jag sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan:
de känner inte mina vägar.
11 Och jag svor i min vrede:
Aldrig skall de komma in i min vila.

12Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden.13Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. 14Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. 

15Det heter: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. 16Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten under Mose? 17Vilka var honom förhatliga under fyrtio år, om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen? 18Vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? 19Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in.

"Så länge man kan säga idag..." (v.13) Förhärda inte era hjärtan. Lyssna till Guds röst, idag. Lyd Hans ord, idag. 

Vad är det vi behöver göra idag? Är det något vi skjuit upp pga rädsla, osäkerhet, otro? Våga ta steget "så länge man kan säga idag..."