Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från berättelsen om Jesu dop. Minns orden från Mark 4:23 - "Hör, du som har öron att höra med."

Matt 4:1-4 - Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. 2När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 

3Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” 4Jesus svarade: ”Det står skrivet:'Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun'.”

Bön, av Petrus:

Herre Jesus Kristus, 
Du är Messias, den levande Gudens son, 
förkastad av människor men utvald av Gud. 

Du har uppstått från de döda
och fött oss på nytt till ett levande hopp. 

Du har friköpt oss med Ditt blod
från ett meningslöst liv till att följa dig. 
Du har kallat oss från mörkret till Ditt underbara ljus
för att vi ska vara Ditt folk i världen. 

Du är min outsägliga glädje. 

Inför Din helga närvaro öppnar jag mitt hjärta
och böjer mig under din starka hand. 
Låt härlighetens Ande vila över mig.

Han som förvandlar lidandet och frigör nådegåvorna, 
så att jag i allt kan tjäna och förhärliga Dig. 

AMEN.